Laminine kortizol seviyesine etkisi

Laminine diyet takviyesinin vücuttaki kortizol seviyesi üzerindeki etkisini belirlemek için, sonuçları Hekimler Masası Referansı’nda yayınlanmış çalışmalar yapılmıştır. Çalışma, 16 ila 83 yaşları arasındaki 16 kadın ve 12 erkek olmak üzere 28 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Laminine kortizol seviyesini nasıl etkiler?

Araştırma, her bir katılımcıdaki tükürükteki kortizol seviyesinin belirlenmesi ile başlamıştır. Test edilen kortizol seviyesi, araştırmaya katılan her kişi için ayrı ayrı bir referans seviyesi olarak belirlenmiştir. Tükürük kortizol seviyeleri de, hastanın aldığı diyet takviyesi miktarının değiştirildiği, çalışmanın her beşinci gününde, günde üç kez ölçüldü.

Tüm çalışma katılımcılarında kortizol seviyelerinde ortalama azalma neredeyse% 24 idi. 16 kişi çalışmaya günde iki kez dört kapsül daha yüksek dozda Laminine ile başladı. 12 kişi teste günde iki kez bir kapsül daha düşük dozda Laminine ile başladı. Laminine daha yüksek bir dozla başlayan katılımcılar için, ilk dört gün boyunca tükürükteki kortizol seviyesi, çalışmaya düşük dozdan başlayan hastalara kıyasla önemli ölçüde azalmıştır. Ancak, çalışmanın sonunda, yüksek doz grubunun lehine olan fark dengelenmiştir.

Çalışmanın sonunda kortizol düzeyindeki toplam azalma kadınlarda% 27, erkeklerde% 19 idi.

Bu çalışmaların sonuçları cesaret verici görünse de, onları doğrulamak için daha büyük bir insan grubunu içerecek ek testlere ihtiyaç vardır.

Düşüncelerini paylaş…